VIP Program - H3BET

VIP

Làm thế nào nó hoạt động?

1.Theo mặc định, thành viên thông thường là cấp độ Đồng.

2.Thành viên thông thường sẽ tự động được nâng cấp lên cấp VIP tiếp theo nếu tổng số tiền gửi được hoàn thành. Các yêu cầu đối với các loại tiền tệ khác nhau có thể khác nhau được hiển thị trong bảng dưới đây.

3.Sau khi hệ thống của chúng tôi cập nhật cấp độ VIP của bạn, bạn có thể được hưởng các lợi ích tương ứng dựa trên cấp độ VIP.

Tổng Tiền Gởi Lên VIP MYR SGD RMB IDR THB VND
BẠC RM 150,000.00 $ 50,000.00 ¥ 250,000.00 Rp 500,000,000.00 ฿ 1,250,000.00 VN 860,000,000.00
VÀNG RM 450,000.00 $ 150,000.00 ¥ 750,000.00 Rp 1,500,000,000.00 ฿ 3,750,000.00 VN 2,600,000,000.00
KIM CƯƠNG RM 1,350,000.00 $ 450,000.00 ¥ 2,250,000.00 Rp 4,500,000,000.00 ฿ 11,250,000.00 VN 7,700,000,000.00
MYR SGD RMB IDR THB VND
Gởi Tiền Tối Thiểu RM 50.00 SGD 100.00 RMB 100.00 Rp 50,000.00 THB 250.00 VND 100,000.00
Tối Thiểu Và Tối Đa Rút Tiền RM 100.00 / RM 30,000.00 SGD 100.00 / SGD 10,000.00 RMB 100.00 / RMB 100,000.00 IDR 50,000.00 / IDR 100,000,000.00 THB 250.00 / THB 250,000.00 VND 200,000.00 / VND 200,000,000.00
Giới hạn giao dịch mỗi ngày 3 3 3 3 3 3

BẠC


Tiền Thưởng Thăng Cấp

SGD188 / MYR 368 / IDR 1,880,000 / THB 3,088 / VND 880,000


Lợi Ích

Rút tiền tối đa

RM30,000.00 RM35,000.00

SGD10,000.00 SGD 15,000.00

IDR 100,000,000.00 IDR 120,000,000.00

THB 250,000.00 THB 300,000.00

VND 200,000,000.00 VND 220,000,000.00


Thưởng Đặc Biệt

Thưởng thêm 1% cho mỗi lần gởi tiền, thưởng không giới hạn. Thưởng thêm 0.1% hoàn trả cho tất cả sản phẩm.

VÀNG


Tiền Thưởng Thăng Cấp

SGD 288 / MYR 688 / IDR 2,880,000 / THB 5,088 / VND 1,680,000


Lợi Ích

Rút tiền tối đa

RM35,000.00 RM40,000.00

SGD15,000.00 SGD 20,000.00

IDR 120,000,000.00 IDR 140,000,000.00

THB 300,000.00 THB 350,000.00

VND 220,000,000.00 VND 250,000,000.00


Thưởng Đặc Biệt

Thưởng thêm 2% cho mỗi lần gởi tiền, thưởng không giới hạn. Thưởng thêm 0.2% hoàn trả cho tất cả sản phẩm.

KIM CƯƠNG


Tiền Thưởng Thăng Cấp

SGD 688 / MYR 1888 / IDR 6,880,000 / THB 10,888 / VND 3,680,000


Lợi Ích

Rút tiền tối đa

RM40,000.00 RM50,000.00

SGD20,000.00 SGD 25,000.00

IDR 140,000,000.00 IDR 160,000,000.00

THB 350,000.00 THB 400,000.00

VND 250,000,000 VND 300,000,000


Thưởng Đặc Biệt

Thưởng thêm 3% cho mỗi lần gởi tiền, thưởng không giới hạn. Thưởng thêm 0.3% hoàn trả cho tất cả sản phẩm.

Chat Trực Tuyến [email protected]
h3betvn.com
h3clubvietnam +639567368118 +639567368118 h3betcskh