Làm thế nào nó hoạt động?

1.Theo mặc định, thành viên thông thường là cấp độ Đồng.

2.Thành viên thông thường sẽ tự động được nâng cấp lên cấp VIP tiếp theo nếu tổng số tiền gửi được hoàn thành. Các yêu cầu đối với các loại tiền tệ khác nhau có thể khác nhau được hiển thị trong bảng dưới đây.

3.Sau khi hệ thống của chúng tôi cập nhật cấp độ VIP của bạn, bạn có thể được hưởng các lợi ích tương ứng dựa trên cấp độ VIP.

Chat Trực Tuyến cskh247@
h3betvn.com
h3clubvietnam +639667005565 +639567368118 h3betcskh